Tietosuojaseloste

Honka Holding Oy:n tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

 1. REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ

Honka Holding Oy, Kirkkokallio 20, 38950 Honkajoki (y-tunnus 2088598-5)

 

 1. YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Honka Holding Oy, Pia Oksa, Kirkkokallio 20, 38950 Honkajoki

 1. 0283877142 pia.oksa(at)vihreakeiju.com

 

 1. REKISTERIN NIMI

champ.fi -verkkosivujen tietosuojaseloste

 

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen kerääminen mm. asiakaspalautteen, rekrytoinnin, uutiskirjeen tai kilpailun yhteydessä.

 

 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdolliset liitteet.

 

 1. HENKILÖTIETOJEN ENSISIJAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan henkilön itse antaessa ne. Honka Holding Oy kerää tietoja sivuston kautta erilaisin lomakkein mm. asiakaspalauttein, uutiskirjein, rekrytointihakemuksin ja kilpailuin.

 

 1. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmansille osapuolille ilman henkilön erityistä lupaa.

 

 1. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 1. HENKILÖREKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Honka Holding Oy:n tietojärjestelmä on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Henkilörekisteriin on pääsy vain määrätyillä yrityksen työntekijöillä, joilla on käyttäjäkohtaiset tunnukset ja salasanat. Yrityksellä on käytössä palomuuri.

 

 1. HENKILÖTIETOJEN TARKASTUSOIKEUS

Henkilötietonsa antaneilla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, Pia Oksa puh. 02 83877142

 

 1. MUITA SIVUIHIN LIITTYVIÄ ASIOITA

vihreakeiju.fi -sivujen sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattua. Sivut saa linkittää muilta verkkosivuilta. Sivujen sisältöä käytettäessä, on lähde aina mainittava. Honka Holding Oy:n kuvien käyttöön on aina kysyttävä lupa. Honka Holding Oy ei takaa sivuilla esitettävien tai sivujen kautta saatujen tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Sivuilla käytetään Google Analytics-seurantaa.